Het gebeurde meer dan zes jaar geleden. Bij het opruimen van oude bestanden op zijn computer stuitte mijn man Jan in juni 2015 toevallig op een oud e-mailadres. Jan had dat jaren daarvoor aangemaakt voor zijn moeder, die nooit over een computer had beschikt. Op die manier kon hij in overleg met haar en ook namens haar op een moderne manier communiceren met bijvoorbeeld de gemeente en de Belastingdienst.

Nihil

In juni 2015 was het al bijna een jaar geleden dat mijn schoonmoeder was overleden. In overleg met de familie had Jan de afwikkeling van haar administratie op zich genomen. De laatste contacten met de Belastingdienst over zijn moeder waren in de herfst van 2014 geweest. Daarna had hij er niets meer van vernomen. Tot die bewuste dag in juni 2015. Jan was zoals gezegd die dag toevallig op het niet meer gebruikte e-mailadres van zijn moeder gestuit en had dat verwijderd.

’s Middags keek ik in onze brievenbus en wat lag daar in? Warempel, een blauwe envelop van de Belastingdienst, gericht aan… de Erven van de moeder van Jan. Het betrof een schrijven met haar definitieve aanslag voor de inkomstenbelasting, die was vastgesteld op NIHIL. Hoe was het mogelijk dat dit allemaal op één dag samenviel? Zoiets verzin je toch gewoon niet? Voor ons was dit duidelijk een paranormaal fenomeen, dat over de grenzen van het toeval heenging.

Bevestiging?

Ik zet het nog eens op een rijtje. Op een dag besloot de Belastingdienst de administratie rond de overleden moeder van Jan af te ronden. Zij deden daarom de blauwe envelop met de nihil-boodschap op de post. Een dag later kwam Jan een oud e-mailadres van zijn moeder tegen. Dat was vroeger gebruikt, o.a. voor communicatie met de Belastingdienst. Jan verwijderde dat adres, waarna enkele uren later de blauwe envelop over Jans moeder in de bus viel.

Maar dat had de Belastingdienst een dag eerder natuurlijk nooit kunnen zien aankomen. Werd deze opmerkelijke samenloop van omstandigheden vanuit het hiernamaals aangestuurd? En was de nihil-boodschap een bevestiging van dat er “niets” meer was en dat het zo goed was? Het lijkt er wel bijna op!

Soms is het gewoon niet te bevatten wat er gebeurt. Dan kun je het maar het beste gewoon accepteren zoals het volgens mij echt is: er is méér tussen hemel en aarde!

Liefs, Wies Bakker


Fotoverantwoording: © Can Stock Photo / infinityyy