Steeds meer mensen willen gebruik maken van de kwaliteiten van een paranormaal genezer. Ik zie vaak mensen in mijn praktijk waarbij een arts al een diagnose heeft gesteld. Als het om pijn gaat vinden sommige mensen de aanbevolen pijnstillers niet toereikend en proberen zij het liever op een andere manier.

Wat kan ik wat een reguliere arts niet kan? Dat is het opzoeken van blokkades in de energiebanen in uw lichaam. Met mijn paranormale gave weet ik die op te sporen. Vervolgens kan ik de betreffende blokkades opheffen, de energiedoorstroming herstellen en daarmee de pijn wegnemen. Let wel, als het om een chronische kwaal gaat, kan ik alleen tijdelijk voor pijnverlichting zorgen. Zeker als het om ernstige ziektes gaat, kan ik de kwaal zelf helaas niet genezen.

Paranormaal genezer is een overkoepelende term voor een aantal therapieën. Bij Praktijk Wies Bakker gaat het daarbij onder andere om magnetiseren en chakra-healing. Voor deze therapieën ben ik gecertificeerd en gediplomeerd therapeut, wat voor u een waarborg is dat ik de vaardigheden bezit om mijn behandelingen doeltreffend te kunnen uitvoeren. Juist dat én mijn mediamieke gave maken de behandeling voor u speciaal.