In afwijking tot de andere behandeling kan het bij acupressuur voorkomen dat er kleding uitgedaan dient te worden. Hiermee is de acupressuur beter toe te passen. In de praktijk zijn altijd handdoeken aanwezig, waarmee niet-behandelde delen van het lichaam kunnen worden afgedekt.

Hoewel acupressuur als geneeswijze oorspronkelijk afkomstig is uit China, kent iedereen van nature het principe. Denk maar aan het intuïtief wrijven op een pijnlijke plek dat ieder mens wel eens heeft gedaan. Bij acupressuur wijkt dit in zoverre af, dat bepaalde drukpunten verwijzen naar organen en weefsels elders in het lichaam. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat ik uw hand moet behandelen als u keelpijn heeft. Bij een dergelijke klacht, en bij alle klachten in het algemeen, geldt wel dat u eerst uw huisarts moet hebben geraadpleegd voordat ik acupressuur bij u kan toepassen.

In bepaalde gevallen, zoals bij zwangere vrouwen, is acupressuur sowieso niet toegestaan.