De praktijkregels

Voordat je een afspraak maakt bij Praktijk Wies Bakker voor een praktijkconsult, videoconsult of een telefonisch consult, word je geacht kennis te hebben genomen van de volgende praktijkregels:

 1. Praktijk Wies Bakker beoogt met haar dienstverlening het helpen van cliënten door middel van paranormale en spirituele adviezen.
 2. Elk paranormaal consult (reading) dat wordt uitgevoerd door Praktijk Wies Bakker is een momentopname. Er kunnen daarom geen garanties worden geboden met betrekking tot gegeven adviezen.
 3. Praktijk Wies Bakker behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen bepaalde personen zonder opgave van redenen uit te sluiten van paranormale consulten (readings).
 4. Een videoconsult of telefonisch consult met betaling vooraf kan alleen plaatsvinden na afspraak via het betreffende websiteformulier, dat na de online betaling voor het betreffende consult en/of reading verschijnt.
 5. Een videoconsult of telefonisch consult met betaling vooraf geldt alleen voor degene die de afspraak heeft gemaakt.
 6. Een videoconsult of telefonisch consult dient minimaal 4 uur van te voren te worden afgezegd. Er zal dan eenmalig een andere afspraak worden gemaakt. Er wordt in geen geval restitutie verleend van het vooraf betaalde bedrag.
 7. Het eventueel annuleren van een fysiek paranormaal consult (reading/healing) in de praktijk te Nuenen dient minimaal 24 uur van tevoren plaats te vinden. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, behoudt Praktijk Wies Bakker zich het recht voor om een bedrag van € 25,00 in rekening te brengen ter vergoeding van gemaakte kosten. Bij een combi-deal gaat het om het bedrag van € 50,00.
 8. Praktijk Wies Bakker accepteert bij een praktijkconsult geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken of het beschadigen van andermans of persoonlijke bezittingen.
 9. Te allen tijde zijn de cliënten zelf verantwoordelijk voor bepaalde keuzes in hun leven.
 10. Bij lichamelijke klachten van de cliënt, zal Praktijk Wies Bakker nooit het advies geven om af te zien van een bezoek aan huisarts, specialist, psycholoog of psychiater. Praktijk Wies Bakker kan en mag niet functioneren als arts; het is ook hier aan de cliënten om verantwoordelijkheid te nemen en te tonen waar het hun gezondheid betreft.
 11. Persoonlijke gegevens van cliënten zijn veilig bij Praktijk Wies Bakker; zij worden nooit aan derden verstrekt.
 12. De persoonlijke informatie die aan Praktijk Wies Bakker wordt doorgegeven tijdens een fysiek paranormaal consult (reading) of energetische healing, videoconsult of telefonisch consult wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Versie 3.5 van 18 mei 2023