Mijn praktijkregels

Voordat je een bezoek brengt aan Praktijk Wies Bakker, word je geacht kennis te hebben genomen van de volgende praktijkregels:

 1. Praktijk Wies Bakker beoogt met haar dienstverlening het helpen van cliënten door middel van paranormale en spirituele adviezen.
 2. Elk paranormaal consult (reading) dat wordt uitgevoerd door Praktijk Wies Bakker is een momentopname. Er kunnen daarom geen garanties worden geboden met betrekking tot gegeven adviezen.
 3. Te allen tijde zijn de cliënten zelf verantwoordelijk voor bepaalde keuzes in hun leven.
 4. Na afloop van een paranormaal consult (reading) wordt een factuur overhandigd die binnen 14 dagen na het consult dient te worden voldaan. Het is ook mogelijk om de factuur direct contant te voldoen. Het bedrag dient dan wel gepast te zijn.
 5. Bij lichamelijke klachten van de cliënt, zal Praktijk Wies Bakker nooit het advies geven om af te zien van een bezoek aan huisarts, specialist, psycholoog of psychiater. Praktijk Wies Bakker kan en mag niet functioneren als arts; het is ook hier aan de cliënten om verantwoordelijkheid te nemen en te tonen waar het hun gezondheid betreft.
 6. Cliënten dienen te allen tijde bij Praktijk Wies Bakker te melden of zij bij een dokter of specialist onder behandeling zijn, of dat zij psychische problemen hebben.
 7. Praktijk Wies Bakker behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen bepaalde personen zonder opgave van redenen uit te sluiten van paranormale consulten (readings).
 8. Het betreden van de ruimte waar de consulten en behandelingen door Praktijk Wies Bakker worden uitgevoerd, geschiedt geheel voor risico van de cliënt.
 9. Aan de cliënt wordt gevraagd om vóór het betreden van de praktijkruimte zijn/haar schoenen uit te doen.
 10. Praktijk Wies Bakker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die is ontstaan als gevolg van één of meerdere paranormale consulten (readings). Evenmin kan Praktijk Wies Bakker aansprakelijk worden gehouden voor verloren gegane bezittingen tijdens de aanwezigheid van cliënt in de praktijkruimte.
 11. Paranormale consulten (readings) kunnen alleen plaatsvinden na afspraak via het websiteformulier.
 12. Een paranormaal consult (reading) geldt alleen voor degene die de afspraak heeft gemaakt. Neem dus zonder overleg niemand anders voor een hulpvraag mee. Je mag je wel laten vergezellen van een begeleider.
 13. Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd.
 14. Bij te laat afzeggen ontvang je een factuur van € 45 (incl. btw).
 15. Als je bij een paranormaal consult (reading) niet komt opdagen, word je een bedrag van € 45 (incl. btw)  in rekening gebracht.
 16. Je persoonlijke gegevens zijn veilig bij Praktijk Wies Bakker; zij worden nooit aan derden verstrekt.
 17. De persoonlijke informatie die je doorgeeft aan Praktijk Wies Bakker tijdens een telefonisch of paranormaal consult (reading) wordt vertrouwelijk behandeld.
 18. Cliënten die tijdens een paranormaal consult (reading) ongewenste erotische signalen afgeven dienen de praktijkruimte te verlaten. Consulten (readings) door Praktijk Wies Bakker hebben niets met erotiek te maken.

Versie 2.0 van 15 december 2019