Mijn praktijkregels

Voordat je een bezoek brengt aan Praktijk Wies Bakker, word je geacht kennis te hebben genomen van de volgende praktijkregels:

 1. Praktijk Wies Bakker beoogt met haar dienstverlening het helpen van cliënten door middel van paranormale (en mogelijk spirituele) behandelingen en adviezen.
 2. Elk paranormaal consult (reading) of therapeutische behandeling die wordt uitgevoerd door Praktijk Wies Bakker is een momentopname. Er kunnen daarom geen garanties worden geboden met betrekking tot gegeven adviezen of uitgevoerde behandelingen.
 3. Te allen tijde zijn de cliënten zelf verantwoordelijk voor bepaalde keuzes in hun leven.
 4. Na afloop van een paranormaal consult (reading) of therapeutische behandeling wordt een factuur overhandigd die binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
 5. Bij lichamelijke klachten van de cliënt, zal Praktijk Wies Bakker nooit het advies geven om af te zien van een bezoek aan huisarts, specialist, psycholoog of psychiater. Praktijk Wies Bakker kan en mag niet functioneren als arts; het is ook hier aan de cliënten om verantwoordelijkheid te nemen en te tonen waar het hun gezondheid betreft.
 6. Praktijk Wies Bakker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor medische complicaties, die zich tijdens of na een therapeutische behandeling van de cliënt openbaren.
 7. Cliënten dienen te allen tijde bij Praktijk Wies Bakker te melden of zij bij een dokter of specialist onder behandeling zijn, of dat zij psychische problemen hebben (zie ook punt 12).
 8. Praktijk Wies Bakker behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen bepaalde personen zonder opgave van redenen uit te sluiten van paranormale consulten (readings) of therapeutische behandelingen.
 9. Het betreden van de ruimte waar de consulten en behandelingen door Praktijk Wies Bakker worden uitgevoerd, geschiedt geheel voor risico van de cliënt.
 10. Aan de cliënt wordt gevraagd om vóór het betreden van de praktijkruimte zijn/haar schoenen uit te doen.
 11. Praktijk Wies Bakker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die is ontstaan als gevolg van één of meerdere therapeutische behandelingen of paranormale consulten (readings). Evenmin kan Praktijk Wies Bakker aansprakelijk worden gehouden voor verloren gegane bezittingen tijdens de aanwezigheid van cliënt in de praktijkruimte.
 12. Therapeutische behandelingen of paranormale consulten (readings) kunnen alleen plaatsvinden na afspraak via het websiteformulier.
 13. Bij een eerste therapeutische behandeling word je gevraagd om een digitaal intakeformulier in te vullen.
 14. Een therapeutische behandeling of paranormaal consult (reading) geldt alleen voor degene die de afspraak heeft gemaakt (neem dus zonder overleg niemand anders voor een hulpvraag mee). Je mag wel een begeleider meebrengen.
 15. Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd.
 16. Bij te laat afzeggen ontvang je een factuur van € 45 (incl. btw).
 17. Als je bij een paranormaal consult (reading) of therapeutische behandeling niet komt opdagen, word je een bedrag van € 45 (incl. btw)  in rekening gebracht.
 18. Je persoonlijke gegevens zijn veilig bij Praktijk Wies Bakker; zij worden nooit aan derden verstrekt.
 19. De persoonlijke informatie die je doorgeeft aan Praktijk Wies Bakker tijdens een telefonisch consult, paranormaal consult (reading) of therapeutische behandeling wordt vertrouwelijk behandeld.
 20. Cliënten die tijdens een paranormaal consult (reading) of therapeutische behandeling ongewenste erotische signalen afgeven dienen de praktijkruimte te verlaten. Consulten/readings/behandelingen door Praktijk Wies Bakker hebben niets met erotiek te maken.

 

Versie 1.2 van 11 januari 2017