Mijn praktijkregels

Voordat je een afspraak maakt bij Praktijk Wies Bakker, word je geacht kennis te hebben genomen van de volgende praktijkregels:

 1. Praktijk Wies Bakker beoogt met haar dienstverlening het helpen van cliënten door middel van paranormale en spirituele adviezen.
 2. Elk paranormaal consult (reading) dat wordt uitgevoerd door Praktijk Wies Bakker is een momentopname. Er kunnen daarom geen garanties worden geboden met betrekking tot gegeven adviezen.
 3. Praktijk Wies Bakker accepteert geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken of het beschadigen van andermans of persoonlijke bezittingen.
 4. Te allen tijde zijn de cliënten zelf verantwoordelijk voor bepaalde keuzes in hun leven.
 5. Bij lichamelijke klachten van de cliënt, zal Praktijk Wies Bakker nooit het advies geven om af te zien van een bezoek aan huisarts, specialist, psycholoog of psychiater. Praktijk Wies Bakker kan en mag niet functioneren als arts; het is ook hier aan de cliënten om verantwoordelijkheid te nemen en te tonen waar het hun gezondheid betreft.
 6. Praktijk Wies Bakker behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen bepaalde personen zonder opgave van redenen uit te sluiten van paranormale consulten (readings).
 7. Paranormale consulten (readings) met betaling vooraf kunnen alleen plaatsvinden na afspraak via het betreffende websiteformulier, dat na de online betaling voor het betreffende consult en/of reading verschijnt.
 8. Een paranormaal consult (reading) geldt alleen voor degene die de afspraak heeft gemaakt.
 9. Een paranormaal, telefonisch, chat- of videoconsult dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Er zal dan eenmalig een andere afspraak worden gemaakt. Er wordt in geen geval restitutie verleend.
 10. Je persoonlijke gegevens zijn veilig bij Praktijk Wies Bakker; zij worden nooit aan derden verstrekt.
 11. De persoonlijke informatie die je doorgeeft aan Praktijk Wies Bakker tijdens een fysiek consult, telefonisch consult of paranormaal chat- of videoconsult, of via een fotoreading, wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Versie 3.1 van 14 juli 2021