Iedereen wordt van nature met een paranormale gave geboren, maar de meeste mensen ontwikkelen het niet en doen er dus verder niets mee. Maar het leven dat achter mij ligt heeft ervoor gezorgd dat ik mijn gave beter leerde kennen en ontwikkelen. Het is juist mijn rugzak die ertoe heeft bijgedragen dat ik mijn gave heb mogen uitbreiden tot het medium zijn.

Het geven van readings is voor mij dan ook niet nieuw. Jarenlang ben ik als medium actief geweest onder de naam Medium de Witte Duif.

Bij de start van mijn Praktijk als gediplomeerd paranormaal genezer lag de nadruk van mijn behandelingen op het therapeutische deel: met name acupressuur en magnetiseren. In het begin was daar veel belangstelling voor, maar na enkele maanden trad er een verschuiving op. Er bleek vanuit vroeger behoorlijk wat interesse te bestaan voor mij als medium, vandaar dat ik op zeker moment ook het paranormale consult (reading) in de Praktijk heb geïntroduceerd.

Anno 2023 bestaat 100% van mijn diensten uit paranormale (en telefonische) consulten. Ook verzorg ik spirituele wandelingen. Het therapeutische deel heb ik volledig achter mij gelaten. Tevens ben ik begonnen met het schrijven van blogs. Zie hiervoor mijn tweede website www.blogsmediumwiesbakker.nl