Je kunt niet studeren voor medium, het is een gave die mij bij mijn geboorte is meegegeven. Het geven van readings is voor mij dan ook niet nieuw. Jarenlang ben ik als medium actief geweest onder de naam Medium de Witte Duif. Deze naam is als merknaam geregistreerd bij de BBIE, het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom: mediumdewitteduif®.

Bij de start van mijn Praktijk als gediplomeerd paranormaal genezer lag de nadruk van mijn behandelingen op het therapeutische deel: met name acupressuur en magnetiseren. In het begin was daar veel belangstelling voor, maar na enkele maanden trad er een verschuiving op. Er bleek vanuit vroeger behoorlijk wat interesse te bestaan voor mij als medium, vandaar dat ik op zeker moment ook het paranormale consult (reading) in de Praktijk heb geïntroduceerd.

Anno 2020 bestaat 100% van mijn behandelingen uit een paranormaal (video-)consult en heb ik het therapeutische deel achter mij gelaten.