Kleuren hebben een belangrijke invloed op de spirituele boodschap in dromen. Zo kan een droom een andere betekenis krijgen als de wolken waar je over hebt gedroomd rood of blauw zijn. Of als het konijntje zwart of bruin is. Er kunnen verschillende uitkomsten door ontstaan. Zo zouden de rode wolken zomaar op een negatieve boodschap kunnen duiden. Maar ook blauwe wolken zijn niet altijd goed. Het gaat hierbij om het totale plaatje. Ik zal zo maar eens wat hoofdkleuren vanuit een droom gezien nader toelichten en er enkele betekenissen bij zetten.

Dit zijn slechts richtlijnen, want elke kleur kan nog meerdere betekenissen hebben.

  • De kleur rood staat voor liefde, maar ook voor haat. Een rood gekleurd klimrek in een droom kan gevaar betekenen, al zal een rode jurk weer eerder op liefde wijzen.
  • Groen kan een teken van voorspoed zijn, maar ook van jaloezie of nijd. Ook hier zal men naar de totale droom moeten kijken. Zo zou een groen weiland kunnen gaan over voorspoed. Een groen cadeautje wat men schenkt of geschonken krijgt kan daarentegen duiden op jaloezie. Het cadeautje zou je zomaar eens niet gegund kunnen zijn.
  • Geel staat voor wilskracht, maar het kan ook aangeven dat er huidproblemen zijn. Dus ook hier zijn weer twee verschillende verklaringen mogelijk.
  • Blauw kan een hint zijn voor opslag, of dat men meer te besteden krijgt. Of men komt ruimer in het denkvermogen te zitten. Maar blauw zou ook kunnen duiden op een kil persoon.
  • Wit geeft reinheid aan. Mocht je in een droom iemand in het wit zien staan, dan kan je die persoon meestal voor de volle honderd procent vertrouwen. Maar wit kan ook een karaktereigenschap aangeven en dan zou de persoon wel eens kil kunnen zijn.

Kortom, kleuren kunnen allerlei betekenissen hebben die verschillend van aard zijn. Vandaar dat je meestal van de totale droom moet uitgaan. Stel je droomt dat je door een rode deur loopt, dan zou je daar liefde of haat aan kunnen treffen. Maar het zegt weinig als je niet naar de hele droom kijkt. En het is ook belangrijk om kleuren die in een droom voorkomen te onthouden, zodat de betekenis ervan makkelijker achterhaald kan worden.

Liefs, Wies Bakker


Fotoverantwoording: © Can Stock Photo / Jozef