Praktijk Wies Bakker is zodanig ingericht dat voortdurend wordt gestreefd naar een optimale dienstverlening. Desondanks valt een klacht nooit uit te sluiten. Om eventuele klachten in goede banen te leiden is Praktijk Wies Bakker onder lid nr. 103241 aangesloten bij:

Solopartners
Ridderhof 67
5341 HS Oss.

Met het lidmaatschap van Solopartners heeft Praktijk Wies Bakker de klachtenregeling op orde conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Bekijk hier het bewijs van lidmaatschap

Praktijk Wies Bakker is bovendien via Solopartners geregistreerd in het zorgaanbieders-portaal (CIBG) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (bekijk de registratie hier).

Hoe te handelen bij een eventuele klacht

In eerste instantie wordt altijd geprobeerd om een klacht in onderling overleg op te lossen.

Het e-mailadres om een klacht te melden is: klacht@praktijkwiesbakker.nl.

Voor het verloop van de klacht is een handig stroomschema beschikbaar, dat hier kan worden gelezen of gedownload.

Als een eventuele klacht niet onderling kan worden opgelost, wordt de uitvoering van de klacht in alle gevallen afgehandeld door Stichting klachtenregeling. Dit is een door het ministerie erkende geschilleninstantie.

Voor de afhandeling van eventuele klachten is een klachtenreglement van toepassing, dat hier kan worden gelezen of gedownload.