Klachtenregeling

Als cliënt van Praktijk Wies Bakker heb je wettelijk het recht om – indien van toepassing – een klacht in te dienen over de geleverde zorg. Volgens de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz) uit 2015 is Praktijk Wies Bakker verplicht ‘een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van haar of van voor haar werkzame personen jegens een cliënt, en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van haar cliënten te brengen.’

Vanaf 01-01-2016 is de Wkkgz van kracht. Deze wet verplicht dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke Klachtenfunctionaris heeft voor de informele afhandeling van cliënt klachten. Praktijk Wies Bakker is wat dit betreft aangesloten bij SoloPartners. De klachtenregeling van SoloPartners voorziet in een Klachtenfunctionaris en een Klachtencommissie. Hierdoor voldoet Praktijk Wies Bakker volledig aan de Wkkgz. Jouw eventuele klacht wordt op deskundige en onafhankelijke wijze door tussenkomst van SoloPartners afgehandeld.

NB. Als je ten tijde van een eventuele klacht nog een factuur aan Praktijk Wies Bakker moet voldoen, ontheft jouw klacht je niet van de verplichting tot betaling.

download bewijs van lidmaatschap SoloPartners

Er kan altijd sprake zijn van bepaalde omstandigheden die vragen om het indienen van een klacht. Via onderstaande link kun je lezen wat je kunt doen als je een klacht hebt. Ook zie je hoe je een klacht kunt indienen:

informatie over hoe klachten kunnen worden opgelost

 Via onderstaande link lees je tot in detail hoe de klachtenregeling van de klachtencommissie van onze partner SoloPartners via BTN is opgezet:

klachtenregeling klachtencommissie BTN (SoloPartners)