De laatste tijd krijg ik steeds vaker vragen over de dromenvanger. Sommige mensen zien dit voorwerp als een geluksbrenger, of een talisman. Lees daarover in dit blog. Over wat het werkelijke doel is van de dromenvanger en hoe je hem moet gebruiken, gaat dit blog. Daarbij ga ik uitgebreid in op de legende die het ontstaan van de dromenvanger beschrijft.

De dromenvanger schijnt zijn oorsprong te vinden bij het Lakotavolk. Dit Noord-Amerikaanse volk splitste zich tijdens de kolonisatie in de 17de eeuw af van de Dakota indianen. De Lakota spraken een taal die verwant is aan die van de Sioux. De legende wil dat een oude Lakota eens een berg beklom. Boven aangekomen ontmoette hij daar de door dit volk aanbeden God Iktomi, hun God van de Wijsheid. Iktomi nam vaak de vorm van een spin aan en zo ook nu. De oude man zag hoe Iktomi aanstalten maakte om een web te weven.

Cyclus

Het was geen web zoals wij dat kennen, van spinrag. Nee, Iktomi nam wat takjes van een oude wilgenboom, veertjes van vogels en paardenhaar. Ook vond hij kraaltjes en andere glinsterende dingen. Terwijl Iktomi sprak begon hij met weven. Hij werkte van buiten naar binnen. Bij het middelpunt aangekomen liet hij een klein gaatje over. Terwijl hij weefde vertelde Iktomi de oude man over het bstaan van de mens, dat het geen rechte lijn is en dat we in een cyclus leven. Deze cyclus start bij het begin van het leven en aan het eind daarvan begint weer een nieuwe cyclus. Dit zal zich altijd zo blijven herhalen.

Begin en eind van de dromenvanger

Iktomi vertelde verder dat wij bij het begin van onze cyclus heel kwetsbaar zijn en daarna steeds sterker worden. Van baby naar volwassenheid, waarna wij oud worden en opnieuw kwetsbaarder. Het eind van ons leven is dus in wezen vergelijkbaar met het begin. De oude man bleef geboeid luisteren. Het verhaal leerde hem samengevat dat elk begin een einde heeft en elk einde een begin. Daarom is het web van de dromenvanger rond, in de vorm van een cirkel.

Werking

Iktomi ging verder met zijn verhaal dat er in het leven verschillende fases zijn van zowel positieve als negatieve gebeurtenissen. Deze fases, die ook wel krachten worden genoemd, kunnen het lot van de mens veranderen. Goede krachten hoeven er immers niet altijd goed uit te zien en slechte krachten niet altijd slecht. Na verloop van tijd was Iktomi klaar met het web dat nu een dromenvanger was geworden. Aan het eind van zijn verhaal zei Iktomi dat hij zijn creatie mee zou geven aan de oude man. Dat deed hij zodat deze aan het Lakotavolk kon leren om er goed gebruik van te maken. Tot slot fluisterde Iktomi de oude man de precieze werking van de dromenvanger in zijn oor.

Dromen

Jaren later werd de dromenvanger in de westerse cultuur geïntroduceerd en door de jaren heen gaf men er een eigen draai aan. Zo zijn er veel mensen die de dromenvanger alleen maar ophangen omdat men hem mooi vindt, als een decoratie. Of misschien ook wel om dromen te filteren, want ja, baat het niet dan schaadt het niet. Maar wist je dat je wel degelijk de werking van een dromenvanger kunt beïnvloeden? Let op dat hij vrij hangt bij een raam of boven het bed, hij moet kunnen draaien. Dus hang hem niet tegen een muur aan. De dromen kunnen er in dat geval niet uit en de dromenvanger kan zijn werk niet doen. Dezelfde dromen zouden dan steeds terugkeren. Zorg dat hij vrij hangt en in alle richtingen kan draaien, zodat de negatieve dromen kunnen worden verdreven.

Het geheim van de dromenvanger

Want dat is het geheim van de dromenvanger, dat door Iktomi aan de oude man werd doorgespeeld: zorg dat hij vrij hangt en dat de wind er eventueel bij kan. Negatieve dromen verdwijnen uit het web doordat ze via het middelpunt (het gaatje) weg kunnen vloeien. Zodat alleen de positieve dromen doorkomen en in het web blijven hangen, wat jou als dromer een goede nachtrust oplevert.

Liefs, Wies Bakker


Fotoverantwoording