Het retouradres is:

Praktijk Wies Bakker
p/a Piet Heinstraat 36
5666 EZ  Geldrop

Door het onderstaande formulier in te vullen en te versturen geef je aan dat je de aan jou geleverde goederen, zoals gespecificeerd op mijn pakbon, wilt annuleren en retourneren (m.a.w.: herroepen).

Hierbij is artikel 6 lid 1 van mijn Webshop-voorwaarden van toepassing:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Herroepingsformulier (* = verplicht invullen)

Gebruik jpg, jpeg, png, txt, doc, docx, pdf. Maximaal 5 mb totaal.

Lees de privacyverklaring van Praktijk Wies Bakker.