Op de Keltische kalender was het op 31 oktober oudejaarsdag. Want op 1 november begon bij dit volk het nieuwe jaar. Op dezelfde datum wordt Allerheiligen gevierd en daar ligt het verband. Omdat men op Allerheiligen alleen maar de goede geesten wilden eren, werd op 31 oktober “All Hallows Eve” gevierd. Vertaald: “Allerheiligenavond”. Men zette maskers op om boze geesten af te weren. De geesten die uit overledenen zouden oprijzen werden gelokt door snoep voor de deuren te leggen.

Zonden

Toen de Romeinen Groot-Brittannië binnenvielen, ging het Keltische feest op in dat van de Romeinen. In de negende eeuw kwam de volgende vermenging, nu met het Christendom. Christenen begonnen zich op Allerzielen in lompen te hullen om vervolgens te bedelen voor brood en krenten. Voor elk brood dat men kreeg zegde men een gebed toe, om tijdens dat gebed vergeving te vragen voor de zonden van overleden familie van de gulle gever.

Pompoen

In Amerika kwam het feest in de tweede helft van de 19e eeuw op gang, nadat grote groepen Ierse en Schotse immigranten het land hadden overspoeld. Het was ook in de Verenigde Staten waar het bewerken van pompoenen ontstond. Met een uitgeholde pompoen liep men dan langs de deuren. In het begin van de 20e eeuw was het echt een kinderfeest maar vanaf de jaren ’80 gingen steeds meer volwassenen zich ermee bemoeien. Er werden langzamerhand meer halloween-versieringen zichtbaar in het straatbeeld. Zelfs huizen ging men uitdossen met griezelige versiersels.

Zaag

Ook in Nederland wordt tegenwoordig steeds meer aandacht besteed aan Halloween. Men organiseert vaak een tocht langs huizen, waar men dan verkleed bij de bewoners aanbelt en daar dan meestal snoep krijgt. Voor kinderen is het altijd een hele kunst om zoveel mogelijk snoep te ontvangen. Ook worden er steeds meer grotere Halloweenfeesten gegeven waarin jong en oud verkleed als spoken of zombies een tocht afleggen langs griezelig versierde huizen. Denk hierbij aan verklede mensen die er als wandelende doden uitzien. Of iemand die je met een zaag achterna komt in de donkere nacht.

Zieltjeswinning

De Kerk heeft veel kritiek op Halloween. Men vindt het heidens, het oproepen van geesten is immers niet toegestaan volgens de bijbel. Maar wat dan het verkleden met Halloween daarmee te maken heeft, is mij een raadsel. Het oorspronkelijke gebruik hing immers wel samen met de Keltische heidense traditie maar werd uiteindelijk op een christelijke wijze opgevuld. Doet de Kerk aan een verkapte zieltjeswinning? Volgens mij gaat men daar soms te ver met het geven van kritiek.

Liefs, Wies Bakker


Fotoverantwoording: © Can Stock Photo / Nitr