Disclaimer

De (tarief)informatie op de website van Praktijk Wies Bakker wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Dit geldt ook voor de informatie die voortvloeit uit de afname van bepaalde diensten van Praktijk Wies Bakker, zoals consulten (readings/healings). Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan Praktijk Wies Bakker geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volkomen is. Praktijk Wies Bakker kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie of diensten op of via de website van Praktijk Wies Bakker.

Het streven van Praktijk Wies Bakker is er op gericht dat de website voortdurend toegankelijk is. Praktijk Wies Bakker kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de website van Praktijk Wies Bakker om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is.

De website van Praktijk Wies Bakker kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Indien je gebruikmaakt van enig deel van de website of diensten van Praktijk Wies Bakker, word je geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.