Op 21 maart 2023 plaatste ik mijn blog “De helpende sjamaan” (lees dit blog hier). Ik schreef daarin over de helende krachten die de sjamaan vanuit de geestenwereld opwekt. Aan het eind van dat blog waarschuwde ik ervoor je niet zomaar zelf op dit gebied te begeven. Daar kleven namelijk onbeheersbare risico’s aan. In dit blog geef ik aan – zoals beloofd in mijn blog van 21 maart – hoe de sjamaan zich voorbereidt op rituelen betreffende het uitdragen van zijn krachten.

De voorbereiding op de rituelen van de sjamaan kan meerdere dagen in beslag nemen. Wat er zoal bij komt kijken, vat ik in vier groepen samen:

  • toestemming vragen;
  • je eigen ik voorbereiden;
  • alles verzamelen;
  • afzonderen.

Toestemming vragen

Voordat een sjamaan aan zijn ritueel begint moet hij toestemming vragen of hij zich daarmee mag bezighouden. Dat doet hij door contact te leggen met zijn voorouders. Bovendien moet hij Moeder Aarde (de vier windstreken) en de geestenwereld om toestemming vragen. Je snapt natuurlijk al dat hier zomaar een paar dagen overheen kunnen gaan. Het gaat om zuivere en eerbiedige rituelen, die een sjamaan het liefst alleen uitvoert. Zo heeft elke sjamaan zijn eigen manier om in contact te gaan met de geestenwereld. Wel is het voor iedere sjamaan gelijk dat men in eerbied en respect handelt. Als men dat niet kan uitdragen zal men sowieso nooit de toestemming krijgen om zich in de geestenwereld te begeven.

Je eigen ik voorbereiden

Als men de toestemming vanuit voorouders, Moeder Aarde en de geestenwereld heeft verkregen, is het de beurt om je eigen ik om toestemming te vragen. De vraag die daarbij wordt gesteld houdt in of men bereid is om zich in een andere dimensie te begeven. Dit vergt veel kracht van de sjamaan. Je eigen ik (je ziel) geeft namelijk niet altijd meteen toestemming. En wij als mens weten dat niets zo veranderlijk is als een mens. Dus het heeft allemaal nogal wat voeten in de aarde. Want zodra het eigen gevoel van de sjamaan mee gaat tellen zal hij gaan twijfelen. En is het dus niet het juiste moment om een ritueel uit te voeren.

Alles verzamelen

Nadat hij ook van de ziel toestemming heeft gekregen, gaat de sjamaan de onderdelen voor het uitvoeren van zijn ritueel verzamelen. Meestal gebruikt hij daarvoor een pangi (omslagdoek) en een amulet, maar ook kaarsen en een kalebas of schaaltje. Veder verzamelt hij kruiden die men zelf gezocht heeft in de natuur of die men zelf heeft geplant. Ook worden soms familie-attributen samengebracht ter bescherming. Iedere sjamaan doet dit op zijn eigen manier en met zijn eigen onderdelen.

Afzonderen

Nadat de sjamaan ten behoeve van zijn ritueel alles heeft verzameld, zondert hij zich af. Hij gaat dan in gebed, spreekt zijn gidsen en/of voorvaderen toe en vraagt daarbij om hulp. Zeker als de sjamaan zich in de geestenwereld begeeft, kan hij die hulp beslist gebruiken. Dus je ziet het, bij de voorbereiding van een ritueel door een sjamaan komt heel veel kijken; dat doet men niet zomaar in een uurtje. Voor men met het ritueel kan beginnen gaan er vaak dagen of weken aan vooraf. Mocht het voor de sjamaan niet goed voelen, dan blijft hij net zo lang in afzondering tot hij het verantwoord vindt om met het ritueel te beginnen.

Tot slot

Zoals ik ook al in de eerste alinea schreef, wil ik aantonen dat het werk van de sjamaan serieus moet worden genomen. Even zomaar zelf zoiets gaan beginnen is uit den boze en kan zelfs gevaarlijk zijn!

Liefs, Wies Bakker

  


Fotoverantwoording: © Can Stock Photo / alkir