Dat de piano in godsnaam in een stuk naar boven komt en er geen gewonden vallen